Mhun Daeng Waterfall น้ำตกหมันแดง
Mhun Daeng Waterfall
น้ำตกทีลอซู Tee Lor Su Waterfall
Tee Lor Su - Tak
น้ำตกปางสีดา Pangsida Waterfall
Pangsida Waterfall
น้ำตกเมยา-Mae-Ya-Waterfall
Mae Ya - Chiang Mai
Khao-Chamao
Khao Chamao Waterfall
น้ำตกก้อหลวง Ko Luang Waterfall
Ko Luang - Lamphun
Pitugro Waterfall น้ำตกปิตุ๊โกร
Pitugro Waterfall - Tak
น้ำตกคลองลาน-Klong-Lan-Waterfall
Klong Lan Waterfall