น้ำตกหมันแดง Mhun Daeng Waterfall
Mhun Daeng Waterfall
Tee Lor Su
Tee Lor Su - Tak
Pangsida Waterfall
Pangsida Waterfall
น้ำตกเมยา (Mae Ya Waterfall)
Mae Ya - Chiang Mai
น้ำตกเขาชะเมา (Khao Chamao)
Khao Chamao Waterfall
(Ko Luang Waterfall)
Ko Luang - Lamphun
Pitugro Waterfall (น้ำตกปิตุ๊โกร)
Pitugro Waterfall - Tak
น้ำตกคลองลาน (Klong Lan Waterfall)
Klong Lan Waterfall