• พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี (Dhanabadee Ceramic Museum)
  • วัดพระธาตุดอยพระฌาน (Wat Phra That Doi Phra Chan)
  • สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (Pra That Arunvas Monk Camp)
  • วัดเฉลิมพระเกียรติ (Wat Chalermprakiat)
  • ศูนย์ฝึกช้าง (Elephant Conservation Center)
  • ศูนย์ฝึกช้าง (Elephant Conservation Center)
  • วัดพระธาตุลำปาง (Wat Phra That Lampang)
  • Lampang (ลำปาง)
  • วัดปงสนุก (Wat Pong Sanuk)

Lampang – The City of Elephant and Culture of Thailand

posted in: Cities, Info | 1

General Information of Lampang

In the northern region of Thailand, there are many interesting provinces that you can choose to visit, depending on what kind of things that you are looking for. However, if you are looking for a place that is rich in culture and a home to the elephants, Lampang is the province in the north that will surely fits your description the most. Lampang is also known as Nakhon Lampang in which the city is situated at the Northern River Valley of Thailand.

Horse-drawn carriages

รถม้า (The Horse Drawn Carriage)
รถม้า (The Horse Drawn Carriage)

One of the uniqueness that this province is famous for is its horse-drawn carriages. You could rarely see this in other provinces of Thailand. As for its history, the people of Lampang have settled here for more than a thousand years on the Wang River basin. The place itself is filled with archaeological evidences of the ancient civilizations that are once prosperous here. Surprisingly, Lampang also has the biggest lignite mine in Thailand and it is really famous here.

 

How to travel to Lampang

City in the north is usually easy to travel to and there are lots of options that you can choose. First option is to travel by plane from Bangkok’s Don Muang Airport or Suvarnabhumi Airport which depends on your airline operator. It would take you roughly an hour to get to Lampang Airport. However, if you are not in a rush, traveling by train could be an option that will suit you. You can take the train at the Northern railway line from Bangkok to Chiang Mai. The journey will take around 10 to 12 hours and the costs are pretty cheap as well. Another option is to travel by bus which will take your around 8 to 9 hours to get here. An overnight bus is highly recommended for you ease of travel. 

Things to do in Lampang

Let us talk about the famous attractions of Lampang. While there are many attractions you could go to, there is one attraction which is a must if you are visiting Lampang. The horse-drawn carriage is the only activity that you could find in Lampang that does not available elsewhere in Thailand. You can take a tour of the city through this amazing ride and see the beautiful city of Lampang in one trip. If you are here at Lampang and did not ride this carriage, you are not fully arrived at Lampang yet. Other than the city tour, you could also use this ride to travel to other attractions such as Burmese art temples.

Wat Pong Sanuk

วัดปงสนุก (Wat Pong Sanuk)
วัดปงสนุก (Wat Pong Sanuk)

The most notable temple that you could go to is Wat Pong Sanuk in which it has received an award from UNESCO for Cultural Heritage Conservation in the Asia Pacific region. The temple can be traced back to more than one thousand years. You can still see tools and many valuable items of history on display here.

Ban Sao Nak

Another place that you could visit is Ban Sao Nak which is the 100 years old teakwood house filled with many antiques. Those antiques truly reflect the way of life and tradition of Lampang people and everything is almost like it has been frozen in time.

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี (Dhanabadee Ceramic Museum)
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี (Dhanabadee Ceramic Museum)

Dhanabadee Ceramic Museum

Another interesting place to visit. This place produce ceramic goods with chicken arts on the ceramics and it has a history of more than a century producing ceramics. The product is pretty famous as it originates here in the province and it really shows the art and culture that people inherited for all these years. You can learn how they produce the goods and buy it at the shop here.

Thai Elephant Conservation Center

ศูนย์ฝึกช้าง (Elephant Conservation Center)
ศูนย์ฝึกช้าง (Elephant Conservation Center)
ศูนย์ฝึกช้าง (Elephant Conservation Center)
The elephants can even draw a picture on the canvas at Elephant Conservation Center, Lampang

The main highlight of Lampang is the Thai Elephant Conservation Center and it is the first elephant training center and hospital in Thailand. You can observe how the elephants are trained and watch the results at the shows offered here. The elephants can even draw a picture on the canvas! In addition, you can also ride the elephant to see the natural environment here.

‘Local Tells’

Above are the famous attractions available at Lampang, but there are more interesting places that is worth mentioning about here.

Wat Chalermprakiat Projongklao Rachanusorn.

The first place is Wat Chalermprakiat Projongklao Rachanusorn.

วัดเฉลิมพระเกียรติ (Wat Chalermprakiat)
วัดเฉลิมพระเกียรติ (Wat Chalermprakiat)

This place is truly an unseen of Thailand and not that many people know about it. You can observe the pagoda on top of the mountain and there are zones that you can literally go inside and pay respect to the Buddha statues. Once you are inside, you can go up to the sightseeing spot where you can have 360 degrees view of the scenery up top.

Wat Phra That Lampang Luang

Next is Wat Phra That Lampang Luang which is also one of the places mentioned in the motto of Lampang.

วัดพระธาตุลำปาง (Wat Phra That Lampang)
วัดพระธาตุลำปาง (Wat Phra That Lampang)

The temple has been here with Lampang since the beginning. You can indulge yourself with the ancient architecture and the beautiful Buddha relics. The unseen of this place is that you can see an upside-down shadow or reflection of the Buddha relic in more than two places. A reflection is pretty much a mystery, but definitely contains a scientific explanation to this magnificent phenomenon.

Wat Phra That Doi Pra Chan

Next temple is called Wat Phra That Doi Pra Chan which is situated on top of a peaceful mountain.

วัดพระธาตุดอยพระฌาน (Wat Phra That Doi Phra Chan)
วัดพระธาตุดอยพระฌาน (Wat Phra That Doi Phra Chan)

It was built with a modern Lanna architectural style and you can overlook the views and atmosphere from here. If you come here in the rainy season, you will be able to see the sea of mists in the morning as well.

Pra That Arunvas Monk Camp Site

Looking for more temples? Pra That Arunvas Monk Camp Site is the only place that contains a Buddha statue that glows in the dark.

สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (Pra That Arunvas Monk Camp)
สำนักสงฆ์พระธาตุอรัญวาส (Pra That Arunvas Monk Camp)

Normally, the statue is white, but you will see its magnificent emerald green color once all the lights has been turned off. Once you are done traveling, you should also have something to bring back with you from the trip. It is highly recommended to visit the old walking street with various unique architectures and you can buy some souvenirs here as well. Be sure to take pictures while you are here!

 

Living in Lampang

The motto for Lampang is “Widely Known Coal, Renowned Horse-Drawn Carriages, Famous Ceramics, The Well Known Pra That and Elephant Conservation Center”.

To get around the province

you can use the minibus that goes around town or use the horse-drawn carriages in the inner city. There are motorcycle taxis you can use but be sure to ask about the price first. Alternatively, you can rent your own car to drive which is fairly cheap and with good services provided.

Accommodation

You can take a rest or sleep at budget hotels which mainly include guesthouses and small hotels. If you are looking for something better, there are many different mid-range hotels you can choose to stay in. They might not be able to speak English that well, but they will surely provide you with a great service for the money spent. Unfortunately, there are no high-end hotels here, so you might have to stick with the mid-range hotels. Enjoy your trip in Lampang!

Contact

Contact our local partner, @ TonyCooperatePage , if you would like to visit Lampang

Suggested cities close to Lampang
Chiang Rai
Mae Kong Son

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.